Dig.do provides summary information about websites
Discover the most popular sites
Search domain or keyword:

Sat Feb 17 17:17:55 2018

Information about: unikat-comp.pl

Unikat information:

TitleUNIKAT Producent Bielizny Dla Kobiet (view sites with similar title)
Category: Business / Consumer Goods and Services / Clothing / Undergarments and Sleepwear
Regional / Europe / Poland / Provinces / Zachodniopomorskie / Localities / Szczecin / Business and Economy
Description Nasz¹ dzia³alnoæ rozpoczêlimy w 1995 roku. Przez wiele lat konsekwentnie budowalimy pozycjê krajowego lidera rynku, stale wzbogacaj¹c ofertê o nowe produkty. W 2007 roku uruchomilimy nasz pierwszy sklep internetowy, zdobywaj¹c kolejne dowiadczenie i rozszerzaj¹c obszar dzia³ania. Naszym zdaniem urodê Pañ podkrela piêkna bielizna, kreuje zmys³ow¹ sylwetkê i nadaje figurze naturalny i powabny wygl¹d.Z t¹ myl¹ pracujemy od 16 lat. Realizuj¹c pragnienia kobiet oferujemy bieliznê o wyj¹tkowej konstrukcji, znakomitych walorach u¿ytkowych i szerokiej gamie modeli. Motywacjê do pracy czerpiemy z umiechów zadowolonych Klientek
Keywordsbiustonosz, biustonosze, bielizna, bielizna dla kobiet, unikat, szczecin
Address http://www.unikat-comp.pl Add this site to your favorite list

Unikat - Site Review: Unikat - Poland. Manufacturer of lingerie and night wear for women. Offers company information, a contact form, and a shopping cart. [English, Polish, and German] Unikat - Manufacturer of ladies' underwear.


Unikat Summary

unikat Producent Bielizny Dla Kobiet. You need to .Popularity Rank of unikat-comp.pl
Alexa Rank Alexa Rank Date
726393 2011-12-06

Server IP of unikat-comp.pl: 89.161.179.239 (hosted by home.pl)
Domain extension: .pl (list top sites in Poland)site visit date: 2012-12-18 16:51:45
unikat-comp.pl site information


| dig.do - home | list world top sites | top sites by category | top sites by country | blog | stats | terms of use | contact |